Ekonomi

Bugün Resmi Gazete’de (20.04.2023)

İCRA VE YÖNETİM BÖLÜMÜ
BAŞKANLIK KARARNAMESİ
–– Olağanüstü Hal Kapsamında Yenilenebilir Enerji Kaynaklı Alanlara Yatırım Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (KHK: 143)
CUMHURBAŞKANI KARARLARI
–– Batman Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Teknoloji Fakültesinin Kapatılmasına ve Muş Alparslan Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Yabancı Diller Yüksekokulunun Kurulmasına İlişkin Karar (Karar No:7101)
–– Adana İli’nde Yapılacak Selüloz Üretim Tesisi Yatırımına Proje Bazlı Devlet Yardımı Yapılmasına Dair Karar (Karar No: 7102)
–– Teknoloji Geliştirme Bölgeleri, Ar-Ge veya Tasarım Merkezlerinde Çalışan Personelin, Gelir Vergisi Stopajı Teşvikine Tabi Bölge ve Merkezler Dışında Geçirecekleri Sürelere İlişkin Karar (Karar No: 7103)
–– Ankara İli Beypazarı İlçesinde Uçları Gösterilen Alanın Beypazarı İçecek Pazarlama Dağıtım Ambalaj Turizm Petrol İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Ankara Özel Sanayi Bölgesi Olarak İlan Edilmesine İlişkin Karar (Karar No: 7104)
–– Diyarbakır İli Bismil İlçesi, Esentepe, Şentepe ve Tezekli Mahalleleri Sınırları İçerisindeki Bazı Yerlerin Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı İlan Edilmesine İlişkin Karar (Karar No: 7105)
–– Konya İli, Meram İlçesi, Şükran, 18 ve 21 Mahalleleri Sınırları İçerisinde Bulunan Alanın Riskli Alan İlan Edilmesine İlişkin Karar (Karar No: 7106)
–– 4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Hususlarının Uygulanmasına Dair Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar No: 7107)
–– Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar No: 7108)
–– Kömür İthalatına Ek Mali Yükümlülük Getirilmesine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar No: 7109)
–– Amerika Birleşik Devletleri Menşeli Bazı Eserlerin İthalinde Ek Mali Yükümlülük Uygulanmasına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar No: 7110)
–– Bitlis İlinde Bazı Yerlerin Orman Sınırlarından Çıkarılmasına Dair Karar (Karar No: 7111)
–– Siirt İlinde Bazı Alanların Orman Dışı Bırakılmasına Dair Karar (Karar No: 7112)
–– Amasya, Bursa, Kütahya, Mersin ve Osmaniye İllerindeki Bazı Yerlerin Hariç Tutulması Hakkında Karar (Karar No: 7113)
–– Orman Genel Müdürlüğü Taşra teşkilatında belirtilen Orman İşletme Müdürlükleri ve Orman Fidanlık Müdürlüklerinin Kurulmasına Dair Karar (Karar No: 7114)
–– Muğla İli, Bodrum İlçesi Uçlarında Yer Alan Torba-Çamlık-Azılağaç Doğal Sit Alanının Koruma Durumu Sonrası Koruma Durumunun Yeniden Değerlendirilmesinin Ardından, Belirlenen Alanların Hassas Alan Olarak Tescil ve İlan Edilmesine İlişkin Karar Kesin Olarak Korunmaktadır (Karar Sayısı: 7115)
–– Sivas ve Kayseri İllerinde ve Listede Adı Geçen Yerlerde Arazi Toplulaştırması ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetlerine İlişkin Karar (Karar No: 7116)
–– Burdur İli, Kemer, Merkez ve Yeşilova İlçeleri ile Listede Adı Geçen Yerlerde Arazi Toplulaştırması ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetlerine İlişkin Karar (Karar No: 7117)
–– Afyonkarahisar ve Eskişehir İlleri ile Listede Adı Geçen Yerlerde Arazi Toplulaştırması ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetlerine İlişkin Karar (Karar No: 7118)
–– Isparta İli, Şarkikaraağaç İlçesi ve Listede Adı Geçen Yerlerde Arazi Toplulaştırması ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetlerine İlişkin Karar (Karar No: 7119)
–– Afyonkarahisar İli, Çay, Şuhut ve Sultandağı İlçeleri ile Listede Adı Geçen Yerlerde Arazi Toplulaştırması ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetlerine İlişkin Karar (Karar No: 7120)
–– Aydın-Denizli Otoyolu ve Bağlantı Yolları Projesi Kapsamında Ödemiş-Köşk Devlet Karayolu Trafiğinin Otoyola Bağlanması Amaçlı Bazı Taşınmazların Karayolları Genel Müdürlüğü Tarafından Tezli Kamulaştırmasına İlişkin Karar (Karar No: 7121)
–– Bazı Taşınmazların Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Denizli Rüzgar Santrali İnşaatı Amacıyla Tezsiz Kamulaştırmasına İlişkin Kararın Hazine Adına Tapuya Tescil Edilmesi (Karar No: 7122)
–– 400 kV Diyarbakır 3 (Beyhan 1)-Çınar Brş.N. Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğünce Enerji İletim Sınırı Projesi Kapsamında Gösterilen Taşınmazların Kamulaştırma Tezli Kararı (Karar No: 7123)
–– Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğünce Gösterilen Güzergahları ve Kamulaştırma Bilgileri Bulunan Enerji Nakil Hatlarının Üretimi Amacıyla Söz Konusu Güzergahlara Çarpan Taşınmazların Acele Kamulaştırmasına İlişkin Karar (Karar No: 7124)
–– Şanlıurfa İli, Eyyübiye İlçesi, Gölbaşı ve Yusufpaşa Mahalleleri Uçlarında Bulunan Bazı Taşınmazların Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Tarafından Tezsiz Kamulaştırmasına İlişkin Karar (Karar No: 7125)
–– Bölgedeki Kuraklık ve Gıda Temini Konuları Dikkate Alınarak Değerli ve Tezli Bir Yatırım Olan Akdağmadeni-Bahçecik Projesi (KOP) Kapsamında Bazı Taşınmazların Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünce Derhal Kamulaştırılmasına İlişkin Karar ve Güvenlik (Karar No:7126)
–– Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğünce 154 kV Emirdağ-2 Trafo Merkezi Sahası ve Bağlantı Yolu Güzergah Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların Tezli Kamulaştırmasına İlişkin Karar (Karar No: 7127)
–– 154 kV (Kozan-Kadirli) Brş.N-Kadirli OSB Enerji İletim Limit Projesi Kararı (Karar No: 7128)
–– Osmaniye İlinde Demirciler Rüzgar Santrali Üretimi Amaçlı Bazı Taşınmazların Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Tapuda Hazine Adına Tescil Edilmek Üzere Tezli Kamulaştırmasına İlişkin Karar (Karar No: 7129)
–– Çanakkale İlinde Kurulacak Kocalar RES Elektrik Üretim Tesisi İçin Gerekli Bazı Taşınmazların Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Tapuda Hazine Adına Tescil Edilmek Üzere Tezli Kamulaştırmasına İlişkin Karar (Karar No: 7130)
–– Özelleştirme İdaresi Başkanlığına İlişkin Kararlar (Karar sayısı: 7131, 7132, 7133, 7134, 7135, 7136, 7137)
–– Sözleşmeli İşçi Çalıştırma Esaslarının Değiştirilmesine İlişkin Esaslar (Karar No:7138)
–– Ekli Listede Yer Alan Enstitülerin Kurulması ve Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı İslami İlimler Fakültesinin Adının İlahiyat Fakültesi Olarak Değiştirilmesine Dair Karar (Karar No: 7139)
RANDEVU KARARLARI
–– Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalara İlişkin Kararlar (Karar: 2023/219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237 , 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253)
DÜZENLEMELER
–– Kamu Hizmeti Yükümlülüğü Kapsamında Desteklenecek Demiryolu Yolcu Taşıma Limitlerinin Belirlenmesi ve Kamu Hizmeti Yükümlülüğü Bulunan Tren İşletmecisine İlişkin Yönetmelik (Karar No: 7140)
–– Gençlik ve Spor Bakanlığı Yurt Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Türk Gıda Kodeksi Beslenme Beyanları Yönetmeliği
–– Duty Free Mağazaları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Nükleer Tesisler İçin Teçhizat Tedarik Süreci ve İmalatçı Onayı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Besin Maddeleri ve Takviye Edici Gıdalarda Sağlık Beyanı Kullanımına Dair Yönetmelik
–– Sağlık Beyannamesi ve Satışa Sunulan Eserlerin Sağlık Beyannamesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
İLETİŞİM
–– Gümrük İşlemleri Genel Beyannamesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 104) (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 190)
–– Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 18/04/2023 tarih ve 2023/PA-K-23 sayılı Kararı
YARGI DAİRESİ
ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
–– Anayasa Mahkemesinin 31/1/2023 tarihli ve 2020/21844 başvuru numaralı kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 8/2/2023 tarihli kararı ve 2021/8574 sayılı başvuru
–– Anayasa Mahkemesinin 9/2/2023 tarihli ve 2018/9808 başvuru numaralı kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 1/3/2023 tarihli kararı ve 2019/6668 sayılı başvuru
–– Anayasa Mahkemesinin 1/3/2023 tarihli kararı ve 2019/15788 sayılı başvuru
–– Anayasa Mahkemesinin 1/3/2023 tarihli kararı ve 2019/17469 sayılı başvuru
–– Anayasa Mahkemesinin 1/3/2023 tarihli kararı ve 2019/20425 sayılı başvuru
–– Anayasa Mahkemesinin 15/3/2023 tarihli kararı ve 2019/38387 sayılı başvuru
–– Anayasa Mahkemesinin 16/3/2023 tarihli kararı ve 2019/1603 sayılı başvuru
KONSEY KARARI
–– Danıştay Dokuzuncu Dairesine İlişkin Karar
DUYURU BÖLÜMÜ
a – Karar Bildirimleri
b – Artırma, Azaltma ve İhale İlanları
c – Çeşitli Reklamlar
– Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
escort
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort
adalar escort
arnavutköy escort
ataşehir escort
avcılar escort
bağcılar escort
bahçelievler escort
bakırköy escort
başakşehir escort
bayrampaşa escort
beşiktaş escort
beykoz escort
beylikdüzü escort
beyoğlu escort
büyükçekmece escort
çatalca escort
çekmeköy escort
esenler escort
esenyurt escort
eyüp escort
fatih escort
gaziosmanpaşa escort
güngören escort
kadıköy escort
kağıthane escort
kartal escort
küçükçekmece escort
maltepe escort
pendik escort
sancaktepe escort
sarıyer escort
şile escort
silivri escort
şişli escort
sultanbeyli escort
sultangazi escort
tuzla escort
ümraniye escort
üsküdar escort
zeytinburnu escort
istanbul escort
betturkey
jojobet
deneme bonusu veren siteler